2

ORLEN  Zestawów kalendarzy firmowych z cyklu "Cztery żywioły - Żywioł wody". Nagrodzony
(I nagrodaza kalendarz plakatowy) i wyróżniony (kalendarz trójdzielny) na Vidicalu w Warszawie oraz na IDEA6 w Toruniu w 2001 roku (I nagroda za kalendarz plakatowy; wyróżnienie za kalendarz wieloplanszowy)|w projekcie wykorzystano ilustracje polskich ilustratorów i plkacistów|

1

ORLEN  Zestawów kalendarzy firmowych z cyklu "Cztery żywioły - Żywioł wody". Nagrodzony
(I nagroda za kalendarz plakatowy) i wyróżniony (kalendarz trójdzielny) na Vidicalu w Warszawie oraz na IDEA6 w Toruniu w 2001 roku (I nagroda za kalendarz plakatowy; wyróżnienie za kalendarz wieloplanszowy)|w projekcie wykorzystano ilustracje polskich ilustratorów i plkacistów|