vitasteron

VALEANT  Koncept kreatywny na nową komunikację marki Vitasteron firmy Valeant w punktach sprzedaży. Celem kampanii była rewitalizacja marki i nadanie jej nowoczesnego wizerunku, od-
różniającego ją od konkurencji.| hasło, ATL, BTL, internet |

vitasteron facebook

VALEANT  Nowa komunikacja marki Vitasteron wspierana jest również w mediach społecznościowych - www.facebook/GotowyDoStartu