1

GMO NATURALNE GENY  Kampania społeczna, której celem było dostarczyć społeczeństu informacji na temat realnych i potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem organizmów modyfiko-wanych genetycznie w produkcji żywności | Logo, CI, strona internetowa www.naturalnegeny.pl, materiały promocyjne, śniadanie prasowe |


2

GMO NATURALNE GENY  Kampania społeczna, której celem było dostarczyć społeczeństu informacji na temat realnych i potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem organizmów modyfiko-wanych genetycznie w produkcji żywności | Logo, CI, strona internetowa www.naturalnegeny.pl, materiały promocyjne, śniadanie prasowe |