kontra1

PEPSI MAX Kampania wizerunkowa: MAX KONTRA.Kreatywna obsługa konkursu MAX MISJA - współudział portalu onet.pl i ambasadora marki Marcina Prokopa | Logo, branding, POS, stroje, spoty TV, internet, prasa, niestandardowe działania w przestrzeni publiucznej |

kontra2

PEPSI MAX Kampania wizerunkowa: MAX KONTRA.Kreatywna obsługa konkursu MAX MISJA - współudział portalu onet.pl i ambasadora marki Marcina Prokopa | Logo, branding, POS, stroje, spoty TV, internet, prasa, niestandardowe działania w przestrzeni publiucznej |

kontra3

PEPSI MAX Kampania wizerunkowa: MAX KONTRA.Kreatywna obsługa konkursu MAX MISJA - współudział portalu onet.pl i ambasadora marki Marcina Prokopa | Logo, branding, POS, stroje, spoty TV, internet, prasa, niestandardowe działania w przestrzeni publiucznej |

pepsi max jaris

PEPSI Branding samochodów